Presentació

CAT

Amb la col·lecció “Vides i records volem donar veu a totes aquelles històries de gent anònima, que desitgen deixar el llegat del seu record als seus.

És una iniciativa que pretén recollir aquelles vivències, aquells fets, en definitiva aquella memòria que té un valor fonamental per a tots.

Per això oferim la possibilitat d’enregistrar-les mitjançant una acurada entrevista, a la que després donarem forma de llibre.

“Perquè la teva vida és el seu record…” Vol conscienciar la gent, que la memòria dels nostres grans és un regal molt valuós pels nostres joves. Recollir-ho en un llibre permetrà a noves generacions conèixer la història dels seus avis.  Hi ha millor regal que la pròpia vida?

Amb aquesta intenció neix aquest projecte en el que treballen un grup de professionals de l’edició i l’escriptura, amb voluntat de donar forma a aquestes memòries abans que desapareguin. Enregistrar-les permetrà que es mantinguin dins la família configurant el que, al capdavall, és la seva història.


CAST

Con la colección “Vidas y recuerdos queremos dar voz a todas esas historias de gente anónima, que desean dejar el legado de su recuerdo a los suyos.  

Es una iniciativa que pretende recoger aquellas vivencias, aquellos hechos, en definitiva aquella memoria que tiene un valor fundamental para todos.

Por eso ofrecemos la posibilidad de grabarlas mediante una  detallada entrevista, a la que después daremos forma de libro.

“Porqué tu vida es su recuerdo…” Quiere  concienciar a la gente, que la memoria de nuestros mayores es un regalo de gran valor para nuestros jóvenes. Reunirla en un libro permitirá a nuevas generaciones conocer la historia de sus abuelos  ¿Hay mejor regalo que la propia vida?

Con esta intención nace este proyecto en el que trabajan un grupo de profesionales de la edición y la escritura, con voluntad de dar forma a esas memorias antes de que desaparezcan. Recogerlas permitirá que se mantengan en el seno de la familia configurando lo que, al fin y al cabo, es su propia historia.